Consultari cu grupurile persoanelor interesate

Intâlnire cu reprezentanti ai membrilor Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România (APPR)

In data de 11 februarie 2019 a avut loc întâlnirea dintre reprezentantii  membrilor Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România (APPR) şi membri ai consorţiului care lucrează la actualizarea / revizuirea Codului de Bune Practici Agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (CBPA). In cadrul acestei întâlniri  au fost formulate mai multe opinii ale APPR despre modul cum ar trebui rescris Codul de bune practici agricole (CBPA 2015). Aceste opinii sunt sintetizate in documentul atasat.

 

Smithfield Romania S.R.L. - propunere de revizuire a catorva prevederi din CBPA 2015

Avand in vedere demersul de revizuire al “Codului de bune practice agricole”, document aprobat prin Ordin de Ministru, care reglementeaza activitatile agricole de exploatarea terenului si in special utilizarea fertilizantilor, in calitate de exploatatie zootehnica, propunem revizuirea catorva prevederi din perspectiva practica, dupa cum urmeaza:

 • Capitolul 7.3 ( din CBPA)

- Definirea clara a dozei maxime de azot provenit din ingrasaminte organice, ca fiind 170 kg de azot/hectar/ciclu vegetativ (cultura) fata de 170 kg de azot/hectar/an (actual).

 • Specificarea posibilitatii de obtinere a derogarilor privind aplicarea ingrasamintelor organice, in cazul in care conditiile meteo sunt favorabile :

- pentru terenurile arabile -perioadele : 1 Martie-15 Martie si 1 Noiembrie-30 Noiembrie.

- pentru pasuni, fanete si culturi perene – perioadele : 1 Martie – 15 Martie si 1 Octombrie – 30 Noiembrie.

 • Specificarea institutiei abilitate in emiterea derogarilor, de ex : OSPA. Din experienta anilor trecutii, ANM nu acorda derogari, trimitindu-ne catre OSPA.
 • Sau evaluarea posibilitatii de revizuire a calendarului de restrictie privind aplicarea ingrasamintelor organice, conform conditiilor climatice specifice diferitelor zone geografice.

Considerand ca in zona de vest a tarii, lunile Martie si Octombrie sunt caracterizate de temperaturi pozitive si regim hidric moderat, propunem specificarea posibilitatii de desfasurare a procesului de fertilizare organica in perioadele:

o   01.03-15.03 pentru culturi de primavara, pasuni, fanete si culturi perene.
o   01.10-31.10 pentru culturi de toamna, pasuni, fanete, culturi perene.

 • Reglementarea fertilizarii in vegetatie (la suprafata), care in acest moment prevede incorporarea in sol (imposibil de realizat in vegetatie).

Ovidiu Timbota 
Operational Compliance Director
Divizia Ferme

Smithfield Romania S.R.L. | Str. Polonă, nr. 4, corp complex P+2E | 300523 Timişoara, jud. Timiş
T (+40) 729009859 F (+40) 372 560 462

 

Consultările membrilor Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV

Urmare a consultării membrilor UNIUNII DE RAMURĂ NAȚIONALĂ A COOPERATIVELOR DIN SECTORUL VEGETAL – U.N.C.S.V. au fost formulate principalele aspecte care în opinia membrilor U.N.C.S.V. creează probleme fermierilor în elaborarea și derularea tehnologiilor agricole și propuneri de revizuire. Acestea au fost comunicate intr-un document ce poate fi descarcat de aici.

 

Intâlnire cu Consiliul Director al membrilor Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR)

In data de 23 ianuarie 2019 a avut loc întâlnirea dintre Consiliul Director al membrilor Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) şi membri ai consorţiului care lucrează la actualizarea / revizuirea Codului de Bune Practici Agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole (CBPA).

In cadrul acestei întâlniri au fost prezentate de către membri consorţiului principalele cerinţe ale Directivei Nitraţi şi modul în care acestea au fost reflectate în actualul CBPA şi în Planul de Acţiune pentru Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi (PA).

Membri Consiliului Director LAPAR, pe baza experienţei acumulate de fermierii pe care îi reprezintă în aplicarea prevederilor CBPA şi PA au solicitat ca la actualizarea / revizuirea CBPA şi PA să fie luate în considerare următoarele aspecte:

 • Definirea perioadelor de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor în funcţie de tipul de îngrăşăminte (organice solide, organice lchide, minerale, minerale cu eliberare lentă, etc) şi în corelaţie cu cerinţele fiziologice ale plantelor (ex. producţia de grâu de toamnă este determinată în principal de condiţiile de aprovizionare cu apă şi substanţe nutritive din momentul înfrăţirii care apare în lunile decembrie-ianuarie)
 • Luarea în considerare la stabilirea cantităţilor maxime de azot care pot fi aplicate pe parcursul perioadei de vegetaţie a culturilor a producţiilor planificate ţinându-se cont de progresele tehnice apărute în ultimii ani
 • Trebuie specificate condiţiile de aplicare a îngrăşămintelor pentru culturile intensive (legume, pomi fructiferi) în care, în principiu ar trebui să se renunţe la perioadele de interdicţie
 • Specificarea condiţiilor pentru aplicarea ca îngrăşăminte a digestatului rezultat în producţia de biogaz şi în fertigare în scopul clarificării controalelor pe care le execută APIA în special în fermele mari
 • Introducerea unor “Chei” prin care să fie corelate producţiile obţinute cu cantitatea de îngrăşăminte aplicată.
 • Modificarea coeficienţilor de conversie (cantitatea de azot conţinută în dejecţiile animale) prin relizarea unor tabele simplificate adaptate mai bine condiţiilor din fermele (mici., mijlocii, mari) din România.

Domnul Cătalin Simota, coordonatorul echipei care realizează actualizarea / revizuirea CBPA şi PA a precizat că aceste cerinţe vor face obiectul analizelor care urmează a fi efectuate în cazul serviciului de consultanţă. Pe măsură ce actualizările / revizuirile capitolelor din CBPA şi PA vor fi realizate ele vor fi supuse spre consultare pe site-ul proiectului www.nitrati.ro