Despre noi

Consortiul acreditat să ofere Servicii de consultanţă pentru actualizarea/revizuirea "Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi a Programului de protecţie a apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole" este o asociere de tip Joint-Venture formată din:


Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București (Lider) și


Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București – USAMV București (Partener)

 

Componenţa echipei de specialişti care va realiza proiectul este următoarea:

  • Cătălin SIMOTA – coordonatorul echipei. Are experienţă de peste 20 de ani în coordonarea şi execuţia proiectelor privind implementarea Directivei Nitraţi (desemnare zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, elaborarea de coduri de bune practici agricole pentru prevenirea poluării apelor cu nitraţi din surse agricole, elaborarea de coduri de bune practici de fermă, metodologii pentru diagnosticarea zonelor cu potenţial de poluare cu nitraţi, elaborarea planurilor de management al îngrăşămintelor organice şi minerale) şi fundamentarea măsurilor de agromediu incluse în Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (desemnarea zonelor cu constrângeri naturale pentru activităţile agricole, calculul valorii plăţilor pe suprafaţă aferente măsurilor de agromediu, evaluarea potenţialului de producţie şi prelucrare în sectorul agricol).
  • Mihail DUMITRU - expert în politicile de agromediu şi în utilizarea durabilă a deşeurilor în agricultură. A coordonat numeroase proiecte privind implementarea Directivei Nitraţi – inclusiv serviciile de consultanţă pentru realizarea Codurilor de bune practici agricole.
  • George COJOCARU – expert în implementarea de proiecte cu componente de consultare publică.
  • Sorina DUMITRU - expert GIS are o vastă experienţă în utilizarea tehnicilor GIS în domeniul pedologiei, utilizării terenurilor şi utilizării datelor climatice pentru fundamentarea politicilor de agromediu.
  • Mircea MIHALACHE – expert în domeniul utilizării deşeurilor în agricultură şi în organizarea şi derularea proceselor de consultare publică. A coordonat din partea USAMV sesiunile de instruire pentru implementarea Directivei Nitraţi organizate pentru personalul din instituţiile centrale şi locale responsabile.
  • Petru IGNAT - expert în utilizarea datelor de sol şi climă pentru evaluarea riscurilor în agricultură.
  • Irina CALCIU - expert pentru managementul gunoiului de grajd şi în diseminarea la nivel local a codului de bune practici agricole.
  • Traian CIOROIANU - expert pentru utilizarea îngrăşămintelor mineraleare cu o vastă experienţă în dezvoltarea de fertilizanţi pentru agricultură concretizată în numeroase brevete de invenţii precum şi în controlul utilizării îngrăşămintelor în agricultură.
  • Leonard ILIE - expert în gestiunea durabilă a resurselor de sol.